algemene voorwaarden

De naailes is natuurlijk vooral gezellig, maar het is wel handig als bepaalde dingen van tevoren duidelijk zijn. Daarom hieronder mijn algemene voorwaarden. Als je je inschrijft, ga ik ervan uit dat je deze hebt doorgenomen en dat je ermee akkoord bent. Zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan.

Betaling lesgeld 
De naailes wordt per maand vooruit betaald, vóór de eerste dag van de maand, voor het aantal lessen dat je normaal gesproken zou volgen. Dus ook als je een keer niet kunt, of met vakantie gaat, betaal je het reguliere aantal lessen. Alleen lessen die ik uit laat vallen wegens ziekte, vakantie of andere redenen, hoef je niet te betalen.

Vakanties
In de kerst- en zomervakantie zoals de basisscholen die aanhouden, is er in elk geval geen les en hoef je dus ook niet te betalen. Voorjaars-, mei- en herfstvakantie gaan in overleg: is er genoeg animo, dan gaan de lessen door en betaalt degene die deelneemt.

Inhalen van gemiste lessen
Ben je een keer ziek, op vakantie, jarig of om een andere reden niet in staat om naar de les te komen? Dan mag je, indien mogelijk, de les binnen een maand inhalen tijdens een andere dan je eigen les. Let op: dit lukt vaak wel, maar soms ook niet.

Afwezigheid melden
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om lessen te laten inhalen, is het fijn als je op tijd meldt als je niet kunt komen. Dus niet een kwartier voor de les begint, dan kan ik niemand meer bellen. Dat kan natuurlijk niet in alle gevallen, soms is er sprake van overmacht, maar als je al weet dat je het niet redt: geef even een seintje. Dan kan ik misschien iemand anders blij maken met jouw plek.

Stoppen met naailes
Als je om wat voor reden dan ook besluit dat je – al dan niet tijdelijk – wilt stoppen met de naailes, dan geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Voor die maand geldt ook een betalingsverplichting.